شرکت پایپ تهران تامین کننده انواع اتصالات پلی اتیلن اعم از جوشی ، پیچی و الکتروفیوژن می باشد.

 

همچنین این شرکت توزیع کننده انواع اتصالات پلی اتین به کل کشور و کشورهای همسایه میباشد.

 

این شرکت عاملیت فروش اتصالات پلی اتیلن پلی ران و پلی پارس می باشد.

 

انواع روش اتصالات لوله پلی اتیلن آبرسانی ، فاضلابی

 

etesalatepolietilin

 

1-   روش جوشی (جوش لب به لب)

2-   روش پیچی

روش اتصالات لوله پلی اتیلن گازرسانی

جوش الکتروفیوژن