pvc-fazelabi

یک عامل مهم در حفاظت از شبکه فاضلاب ، انتخاب کردن موادی است که به حفاضن زیادی نیاز دارد.در دنیای امرز معمولا در سیستمهای شهرداری و مناطق بهداشتی لوله هایی را تهیه میکنند که جواب دهی هزینه ای را که کرده اند را بدهد.لوله پی وی سی فاضلابی این جوابگویی را میدهد.

 

مهندسان يا متصديان نباید بر اين باور باشند که نگهداري انواع لوله های فاضلاب بهداشتی هزینه ای برای آنها نخواهد داشت،بلکه بازرسی صحیح و روش های پيشگيرانه درست برای تمام شبکه های فاضلاب بهداشتی امری واجب است. با اين حال ، تجربه نشان می دهد که پی وی سی تسکین دهنده و حل کننده بسیاری از مشکلات امروزه فاضلابهای شهری است

در گذشته حفاري چاه‌هاي عمودي آبي فقط جهت دسترسي به آب انجام مي‌گرفت. امروزه اغلب در آمریکا، اين امر شامل انجام مراحلي پيچيده و گام به گام به شكل هفت مرحله است 3 :

گام 1: كاربري – بسته به موقعيت و نحوه خروج و نوع ميزان منبع ذخيره، متفاوت است.

گام 2: موقعيت مناسب – بعد از تعيين نوع كاربري، محل از نظر زمين‌شناختي محلي و ساير عوارض بررسي مي‌شود تا از مناسب بودن آن اطمينان حاصل شود.

گام 3: حفاري – بعد از طي گام‌هاي 1 و 2، نوبت حفاري است.

گام 4: گزارشات مهندسي مقدماتي– بعد از حفر چاه، نتايج به صورت مستند ثبت مي‌شوند و بررسي‌هاي مهندسي در جهت بهره‌برداري از منبع آبي به صورت عملي انجام مي‌شود. در اين مرحله با استفاده از پمپ تعيين مي‌شود كه آيا چاه حفر شده توان تامين آب مورد نياز را خواهد داشت. براي اين كار پمپاژ آب به مدت 6 ساعت با دبي برابر يا بيشتر از كاربري مورد نظر انجام مي‌گيرد. سطح تراز بايد با سرعتي جبران شود كه طي 24 ساعت بعد از توقف پمپاژ به حالت عادي برگردد. سپس نمونه‌گيري انجام شده و آب از نظر زيست‌باكتريايي و كيفيت شيميايي آزموده مي‌شود.

گام 5: ارائه مستندات براي اقدام و بهره‌برداري– با استفاده از نتايج، نسبت به بهره‌برداري اقدام مي‌شود.

گام 6: مجوز احداث – اگر محل تائيد گردد، مجوز احداث صادر مي‌شود.

گام 7: مجوز كاربري – بعد از آماده‌سازي محل و تجهيزات، مجوز كاربري و ورود به چرخه كاري صادر مي‌شود.

تجهيزات مورد استفاده بر حسب نوع چاه و شرايط بهره‌برداري در مرجع شماره 3 به تفصيل آورده شده است.

تخلیه ، انبارش و حمل لوله های PVC

هنگام رسیدن بار لوله در محل کار،پیمان کار یا خریدار باید اقدامات محتاطانه ی زیر را انجام دهد.

هر مرتبه ،لوله باید بازرسی شود و با مراقبت کافی و روشهای مقبول توسط حامل به کارخانه برده شود.

مسئولیت تحویل دادن بار بی عیب و بدون نقص با متصدی حمل و نقل است و مسئولیت اینکه بار بدون هیچگونه کمبود یا نقصی رسیده باشد به عهده دریافت کننده است.

روشهای اجرایی زیر برای دریافت و تحویل کالا پیشنهاد می گردد:

1- تمامی آزمایشهای مربوط به فشار را انجام دهید.

اگر با انجام آزمایشها به لوله اسیبی وارد نیامد یک بازرسی ساده و معمولی نیز هنگام تخلیه برای مطمئن شدن از اینکه لوله ها در وضعیت مطلوبی هستند کافی میباشد.

2- اگر با اعمال فشار ، تغییر یا نشانه ای غیر هادی در لوله هامشاهده گردید با بازرسی دقیق لوله ها از عدم وجودهر گونه عیب و نقصی اطمینان حاصل نمایید .

3- لوله ها را برای ثبت از نطر کمی کنترل کنید.

4- دقت کنید تا هر گونه عیب یا هر نوع کمبودی را در هنگام تحویل با دقت ثبت کنید.ودر صورت نقص فورا به متصدی حمل و نقل اطلاع دهید و در خواستی مطابق راهنمایی او آماده کنید.

5- در صورت مشاهده عیب و یا نقصی در لوله آن را به هیچ عنوان تعمیر نکنید و بودن برگ در خواست لوله را برگشت ندهید ودر صورت نیاز به کالا مجددا سفارش داده شود.

تخلیه بار

مسئولیت تخلیه لوله ها از کامیون به عهده دریافت کننده لوله ها میباشد.مواردی مندرج در زیر شما رابرای تخلیه هرچه بهتر لوله ها راهنمایی میکند.

1- لوله ها ممکن است توسط طناب ، تسمه یا زنجیر به صورت لایه لایه قرار گرفته باشند.حتما لوله را از بالا بردارید.

2- هر نوع تخته یا وسیله ای که در کنار یا بالای جزء بسته بندی به حساب نمی آید بردارید.

3- جهت جابجایی لوله های از لیفتراک با سه شاخه یا لودری مجهز استفاده کنید .

4- در صورت عدم وجود لیفتراک از یک بالابر تسمه دار استفاده کنید تسمه ها باید با فاصله تقریبا 8 فوت از هم قرار گیرند.طناب را در زیر بار گره بزنیدواز کابل تنها زمانی استفاده کنید که به عنوان ضربه گیر از هر گونه خسارت به لوله ها جلوگیری شود.

5- در هنگام جابجایی لوله ها مطمئن شوید که لوله ها با فشار روی هم قرار نگرفته باشند.

6- واحدهای بسته بندی را در سطح زمین قرار دهید.

7- لوله ها را با چند طناب یا کابل از چند قسمت مختلف بسته بندی کنید.

8- کابل را مانند نوار به لوله ها نچسبانید.

9- لوله ها را با ارتفاع بیشتر از 8 فوت روی هم قرار ندهید.

10- بسته بندی بار را به همان روشی که روی کامیون بوده است،حفظ کنید.

11- هیچگاه تخلیه را با دست انجام ندهید.

12- از ایستادن و بالا رفتن روی بارها و کانتینرخودداری کنید.

انبارش

توصیه های زیر جهت جلوگیری از هرگونه صدمه وضربه در انبارش لوله ها ضروری میباشد.

1- سایزهای مختلف را در طبقه های جداگانه انبار کنید.

2- از به هم فشردن لوله هاجلوگیری کنید زیرا باعث دو پهن شدن لوله ها یا صدمه زدن به آنها میگردد.

3- هنگام انبار کردن لوله ها دقت کنید که وزن لوله های بالایی باعث تغییر شکل و دو هن شدن لوله های زیرین نگردد.

4- چسب حلال را در یک جعبه های مهر و موم شده و دور از گرمای زیاد نگه دارید.

5- لوله ها و اورینگهای مربوط را در جایی که ممکن است در معرض گاز ازن ، گریس یا روغن باشند قرار ندهید.

6- از تماس لوله ها با آلودگی و مواد خارجی جلوگیری نمایید

7- هنگام روی هم گذاشتن لوله ها از ایمنی بودن ومناسب بودن شرایط قرار گیری آن اطمینان حاصل نمایید.

برای حمل لوله های PVC موارد زیر توصیه میگردد.

1- هنگام استفاده از تجهیزات مکانیکی توجه داشته باشید تا آسیبی به لوله ها وارد نشود.

2- از انداختن لوله ها در هنگام تخلیه خودداری و در نهایت دقت را در هنگام تخلیه به عمل آورید

3- در دمای زیر صفر درجه لوله ها را از هرگونه فشاری که منجر به آسیب آن ها میشودحفظ کنید.روشهای بیان شده برای آب وهوای گرم در نظر گرفته شده است و برای آب وهوای سرد دستور العمل متفاوت خواهد بود.

بهد از حفاری زمین دقت کنید که لوله ها را آن طرف زمین کنده شده قرار دهید و لوله ها روی زمین طوری قرار دهید میخواهید در زمین کار بگذارید.