شرکت پایپ تهران تولید کننده و تامین کننده انواع نیوجرسی بتنی در ابعاد مختلف طبق استاندارد وزارت راه و همچنین ساخت انواع نیوجرسی طبق سفارش مشتری و ابعاد مورد نیاز به سراسر کشور و همچین این شرکت صادر کننده انواع نیوجرسی به کشورهای همسایه نیز می باشد.

newjersi-betoni

انواع نیوجرسی تولید شده توسط این شرکت

نیوجرس کوچک خیابانی

به ابعاد 40 در 40 و دارای سوراخ برای عبور لوله

مانع بتنی (نیوجرسی) نوع سوم

عیار بتن 350 می باشد

وزن میلگرد مصرف شده در این نوع نیوجرسی 12 کیلوگرم می باشد.

به طول 2 متر، ارتفاع 80 سانتی متر و پاشنه 45 سانتی متر

وزن هر مانع نیوجرسی 900 کیلو گرم می باشد.


مانع بتنی (نیوجرسی) نوع دوم

عیار بتن 350 می باشد

وزن میلگرد مصرف شده در این نوع نیوجرسی 18 کیلوگرم می باشد.

به طول 3 متر، ارتفاع 80 سانتی متر و پاشنه 60 سانتی متر

وزن هر مانع نیوجرسی 1300 کیلو گرم می باشد.

مانع بتنی (نیوجرسی) نوع اول

عیار بتن 350 می باشد

وزن میلگرد مصرف شده در این نوع نیوجرسی 30 کیلوگرم می باشد.

به طول 3 متر، ارتفاع 110 سانتی متر و پاشنه 80 سانتی متر

وزن هر مانع نیوجرسی 3000 کیلو گرم می باشد.