pushfit-2

لوله و اتصالات سيستم پوش به دليل استفاده از نوعي خاص از پلي پروپيلن در برابر حرارت هاي بالا مقاوم بوده (HT) و منطبق با خواسته هاي استاندارد DIN 4102-B1 در شرايط آتش سوزي هم ايمن و خود اطفاء مي باشد.

 

پلي پروپيلن مورد استفاده در سيستم هاي پوش فيت هرگز دستخوش پوسيدگي نشده و از پايداري بسيار زيادي در برار مواد شيميايي موجود در فاضلاب ها برخوردار است به نحوي كه PH هاي 12-2 را به راحتي تحمل كرده و با الزامات استاندارد هاي DIN 6929 و DIN 16934 مطابقت دارد.

 

حلقه هاي آب بندي

حلقه هاي آب بندي به كار رفته در لوله ها و اتصالات سيستم پوش فيت ساخت معتبر ترين توليد كنندگان كشور آلمان و در مطابقت كامل با استاندارد DIN 4060 مي باشند. مقاومت در برابر مواد شيميايي ، آب بندي كامل و پايدار ،‌عمر مفيد و طولاني از خصوصيات بارز اين حلقه هاست.