یک نوع از اتصالات است که برای متصل کردن چند شبکه و خط راه رو به هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلاً در سیستم فاضلاب برای آنکه چندین خط لوله فاضلاب را به یکدیگر متصل کنند و به یک مسیر هدایت نمایند از منهول استفاده می‌شود و یا در سیستم‌های مخابراتی برای دسترسی به مسیرهای کابل‌ها در زیر زمین استفاده می‌شود. البته همگی در سطح شهر به انواع آنها برخوردیم، دریچه‌هایی که در سطح زمین موجود است و برای کاربری‌های مختلفی استفاده می‌شود (آب و فاضلاب، تلفن، برق و...) و منهول در واقع برای دسترسی آسان انسان به داخل کانال است و در آنها را با درپوش میپوشانند.

manhool-betoni

تقسیم‌بندی منهول‌ها را باید با توجه به محل کاربردآن به دو دسته خلاصه نمود. منهول‌های با قطر کم مورداستفاده در خطوط فرعی شبکه به دلائل زیر
قطر لوله‌ها کم است
دبی جریان کم است
تعداد لوله‌های وارده ممکن است زیاد باشد

منهول‌های با قطرهای بالا مورد استفاده در خطوط اصلی شبکه به دلائل زیر
در خطوط اصلی و خطوط انتقال
قطر لوله‌ها زیاد است
دبی جریان بالا است
تعداد لوله‌های وارده محدود یا یکی است.
با توجه به نوع کاربرد می‌توان این منهولهای بتنی را از نظر مواد اولیه ساخت به شکل زیر خلاصه نمود:
منهول‌های بتنی پیش ساخته
منهول‌های بتنی ساخت درجا